Ordinær generalforsamling 2021


Event Details


Holbæk Musool Taekwondo Klub
Ordinær generalforsamling v2 (Grundet Covid19)
Søndag d. 16.05.2020 kl.16.00-17.00 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, der ikke er i kontingent restance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
          Klub Kontingent årligt – 1000 kr. (Alle aktiviteter)
          Elev Kontingent årligt – 500 kr. (Hvis man har forbunds licens i anden klub)
.         Licens til forbundet årligt – 250 kr (Som betales udover Klub Kontingent)
6. Behandling af eventuelle indkomne forslag
7. Valg af Kasserer
             Finn Buchardt – – genopstiller
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisorer
             Rene Egeskov — genopstiller
10. Valg af aktivitetsudvalg
11. Eventuelt