Ordinær generalforsamling 2022


Event Details


Holbæk Musool Taekwondo Klub Ordinær generalforsamling tirsdag d. 15.03.2022 kl.19.30-20.30 fritidscenter

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, der ikke er i kontingent restance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent Klub Kontingent årligt – 1000 kr. (Alle aktiviteter) Licens til forbundet årligt – 250 kr (Som betales udover Klub Kontingent)
 6. Behandling af eventuelle indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af Bestyrelsemedlem
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Valg af revisorer
 11. Valg af aktivitetsudvalg
 12. Eventuelt

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.