Gradueringsudvalg

Udvalgsmedlemer.
Mahoud Shekari – 5. dan
Rene Egeskov – 4. dan
Jacob Frisholt – 4. dan

Gradueringsudvalgsprocedurer.

Indstilling til kupgraduering.
Følgende regler for at man kan gå op til graduering.

1. Det er elevens daglige træner der indstiller eleven.
2. Eleven skal overholde minimumskrav for at kunne gå op til en ny grad.
3. Eleven skal have afleveret en teoriprøve inden gradueringen til graderne 4.-1. kup.
4. Uddybning krav for Kupgraduering

Indstilling til dan graduering.
Følgende regler for at man kan gå op til dan graduering ved under den Mester f.eks Sim Uu eller ved Dansk taekwondo forbund. Klubben kan også selv afholde dan graduering hvis dette ønskes eller efter behov som afholdes af graduerings udvalget under Musool.

Kyosanim-grader:
Afgørelsen om indstilling til en kyosa-nimgrad (1. – 3. dan) træffes af klubbens danbærere. Det skal tilstræbes at det er danbærere med en højere grad end pågældende aspirant der afgør ind-stillingen.

Sabumnim-grader:
Afgørelsen om indstilling til en sabum-nimgrad (4. – 7. dan) træffes af klubbens sabumnim instruktører, eller af aspirantens egen mester. Herunder følges indstillerens taekwondo klubs Sabumnims gradueringsudvalgsprocedurer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.